Kontakt: 

 

 

Salón Jenny     

Repná 664/8                                       

075 01  Trebišov                                              

mobil: 0918 701 017                            

 

jarmila.uhrinova@azet.sk                      

 

 

 

Salón Jenny

Repná 994/8

075 01  Trebišov

mobil: 0918 701 017

salonprepsovjenny@azet.sk