Írsky teriér pred úpravou.

Írsky teriér pred úpravou.